Thiết bị lọc nước chuyên nghiệp

Sản phẩm mới

Máy lọc nước RO dân dụng

Máy lọc nước RO không bình chứa Kapano

12.990.000,0

Máy lọc nước RO dân dụng

Máy lọc nước RO thông minh Kapano

7.990.000,0
2.990.000,0

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận 60 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy nước chạy thận nhân tạo 120 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận online 180 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận 2500 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận AAMI 3500 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước sản xuất dược phẩm 2000 lit/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết dược phẩm 1400 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước dược phẩm 1800 lít/giờ

Máy nước nóng bơm nhiệt heat pump gia đình

Máy nước nóng trung tâm gia đình AHP-200

Máy nước nóng bơm nhiệt heat pump gia đình

Máy nước nóng bơm nhiệt gia đình AHP-300

Máy nước nóng bơm nhiệt heat pump gia đình

Máy bơm nhiệt heat pump gia đình AHP-400

Máy nước nóng bơm nhiệt heat pump gia đình

Máy nước nóng trung tâm bơm nhiệt heat pump AHP-500

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy bơm nhiệt bể bơi heat pump PHP-7000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy gia nhiệt bể bơi PHP-11000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Máy gia nhiệt hồ bơi PHP-14000

Máy nước nóng bơm nhiệt, heat pump cho hồ bơi, bể bơi

Thiết bị gia nhiệt hồ bơi PHP-19500

Máy lọc nước sinh hoạt

Máy siêu lọc UF 1000l/h

Máy lọc nước sinh hoạt

Máy lọc nước UF 2000l/h

Máy lọc nước UF công suất lớn

Máy siêu lọc UF công suất lớn 3000l/h

Máy lọc nước UF công suất lớn

Máy lọc nước UF công suất lớn 3500l/h