Thiết bị lọc nước chuyên nghiệp

Sản phẩm mới

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 1000 lít/giờ

2.990.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 40″

299.000,0
Giảm giá!
6.690.000,0
Giảm giá!
7.290.000,0
Giảm giá!
6.990.000,0
Giảm giá!
8.390.000,0
Giảm giá!
33.000.000,0
Giảm giá!
39.000.000,0
Giảm giá!
44.000.000,0
Giảm giá!
59.000.000,0
Giảm giá!
29.900.000,0
Giảm giá!
39.900.000,0
Giảm giá!
43.000.000,0
Giảm giá!
55.000.000,0