Thiết bị lọc nước chuyên nghiệp

Sản phẩm mới

17.000.000,0
Giảm giá!
190.000.000,0 180.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 1000 lít/giờ

900.000.000,0 880.000.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 40″

299.000,0