Thiết bị lọc nước chuyên nghiệp

Sản phẩm mới

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 1000 lít/giờ

2.990.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 40″

299.000,0
8.100.000,0