Máy lọc nước công nghiệp RO công suất lớn 1000 lít/giờ

Máy lọc nước công nghiệp RO công suất lớn 1000 lít/giờ là hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ. Đơn vị sử dụng chỉ  đấu nước cấp và cấp điện cho hê thống là vận hành được.

Mã: CRO-T-1000 Danh mục: