Máy lọc nước UF với công nghệ tách màng được sử dụng rộng rãi nhất. Màng siêu lọc UF chủ yếu được sử dụng để tách các chất đại phân tử trong dung dịch. Nó có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm độ đục, khử trùng và tách, cô đặc và làm sạch các chất đại phân tử.
Trong lĩnh vực xử lý nước, nó có thể được sử dụng để loại bỏ chất keo, hạt, vi khuẩn, vi rút, nguồn nhiệt và các chất hữu cơ cao phân tử trong nước để làm sạch nước. Màng bán thấm là một lớp vật liệu mỏng có khả năng phân tách các chất khi một lực tác động lên màng.

Máy lọc nước sinh hoạt

Máy lọc nước UF 2000l/h

Máy lọc nước UF công suất lớn

Máy lọc nước UF công suất lớn 3500l/h

Máy lọc nước sinh hoạt

Máy siêu lọc UF 1000l/h

Máy lọc nước UF công suất lớn

Máy siêu lọc UF công suất lớn 3000l/h