Máy nước nóng năng lượng mặt trời còn được gọi là hệ thống nước nóng bằng năng lượng mặt trời là một cách tiết kiệm chi phí để tạo ra nước nóng cho bạn. Chúng có thể được sử dụng trong bất kỳ khí hậu nào. Nhiên liệu chúng sử dụng là ánh nắng mặt trời miễn phí.

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời bao gồm bể chứa và bộ thu năng lượng mặt trời.

Có hai loại hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời:

  • Chủ động, có bơm tuần hoàn và điều khiển.
  • Thụ động, không có bơm tuần hoàn.

Hầu hết các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời yêu cầu một bình chứa được cách nhiệt tốt. Bể chứa năng lượng mặt trời có thêm một đầu ra và đầu vào kết nối với và từ bộ thu.

Trong hệ thống hai bồn chứa nước nóng năng lượng mặt trời làm nóng nước trước khi chảy vào máy nước nóng thông thường.

Trong hệ thống một bể, bộ gia nhiệt dự phòng được kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng mặt trời trong một bể.