Máy lọc nước dùng trong y tế: nước cho máy chạy thận, nước sản xuất dược phẩm, nước cho phòng thí nghiệm,…

Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ

260.000.000,0 250.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận công suất 1200 lít/giờ

290.000.000,0 280.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận công suất 350 lít/giờ

480.000.000,0 470.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận công suất 700 lít/giờ

230.000.000,0 220.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 1000 lít/giờ

900.000.000,0 880.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 700 lít/giờ

560.000.000,0 540.000.000,0
Giảm giá!

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Thiết bị máy lọc nước chạy thận nhân tạo

70.000.000,0 60.000.000,0