Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm là các hệ thống máy lọc nước siêu sạch cho máy chạy thận nhân tạo, nước sạch bệnh viện, sản xuất dược phẩm.

Tất cả các cơ sở lọc máu chạy thận đều cần một hệ thống xử lý nước được thiết kế và duy trì phù hợp để bảo vệ bệnh nhân.

Vì một số chất gây ô nhiễm độc hại nhất phát sinh từ nước máy đô thị, không có nguồn cấp nước nào có thể được coi là an toàn để sử dụng trực tiếp trong chạy thận nhân tạo nếu không có hệ thống xử lý nước.

Tinh chế nước theo tiêu chuẩn cần thiết để chạy thận nhân tạo an toàn sử dụng một quy trình lọc nước.

Mỗi bước được thiết kế đặc biệt để loại bỏ các chất gây ô nhiễm nhất định và được sắp xếp theo thứ tự để bảo vệ và tăng hiệu quả của các bước tiếp theo.

Nước sử dụng trong quá trình sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hệ thống nước dược phẩm cung cấp nước chất lượng cao, an toàn đáp ứng nhu cầu của nhà máy qua sự kết hợp tối ưu của các công nghệ màng lọc.

Hệ thống lọc nước dược phẩm tối ưu đáp ứng các đặc tính của các loại nước đầu vào (nước thô) khác nhau thông qua sự kết hợp của các công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược (RO) và trao đổi ion tái tạo liên tụ.

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận công suất 700 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận nhân tạo

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước RO chạy thận công suất 350 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước chạy thận công suất 1200 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 1000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận nhân tạo 700 lít/giờ