Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm là các hệ thống máy lọc nước siêu sạch cho máy chạy thận nhân tạo, nước sạch bệnh viện, sản xuất dược phẩm.

Tất cả các cơ sở lọc máu chạy thận đều cần một hệ thống xử lý nước được thiết kế và duy trì phù hợp để bảo vệ bệnh nhân.

Vì một số chất gây ô nhiễm độc hại nhất phát sinh từ nước máy đô thị, không có nguồn cấp nước nào có thể được coi là an toàn để sử dụng trực tiếp trong chạy thận nhân tạo nếu không có hệ thống xử lý nước.

Tinh chế nước theo tiêu chuẩn cần thiết để chạy thận nhân tạo an toàn sử dụng một quy trình lọc nước.

Mỗi bước được thiết kế đặc biệt để loại bỏ các chất gây ô nhiễm nhất định và được sắp xếp theo thứ tự để bảo vệ và tăng hiệu quả của các bước tiếp theo.

Nước sử dụng trong quá trình sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hệ thống nước dược phẩm cung cấp nước chất lượng cao, an toàn đáp ứng nhu cầu của nhà máy qua sự kết hợp tối ưu của các công nghệ màng lọc.

Hệ thống lọc nước dược phẩm tối ưu đáp ứng các đặc tính của các loại nước đầu vào (nước thô) khác nhau thông qua sự kết hợp của các công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược (RO) và trao đổi ion tái tạo liên tụ.

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận AAMI 3500 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1400 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1800 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước dược phẩm 1800 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận công suất 700 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước sản xuất dược phẩm 2000 lit/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết dược phẩm 1400 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận 2000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận 2500 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận AAMI 3000 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận nhân tạo AAMI 4000 lít/giờ