Hệ thống lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ

Hệ thống lọc nước chạy thận công suất 1000 lít/giờ bao gồm ba phần cơ bản là tiền xử lý trước lọc RO, lọc màng thẩm thấu ngược RO và xử lý nước sau lọc RO đạt chuẩn AAMI Hoa Kỳ