Hệ thống nước chạy thận 2500 lít/giờ

Hệ thống nước chạy thận 2500 lít/giờ tinh chế nước qua nhiều cấp lọc để đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.