Hệ thống lọc nước sản xuất dược phẩm 2000 lit/giờ

Hệ thống lọc nước sản xuất dược phẩm 2000 lit/giờ ứng dụng quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.