Hệ thống lọc nước sản xuất chất bán dẫn 4000 lít/giờ

Hệ thống lọc nước sản xuất chất bán dẫn 4000 lít/giờ ứng dụng quy trình và công nghệ xử lý nước để loại bỏ các chất gây ô nhiễm, khoáng chất, vi sinh vật, vi lượng hóa chất hữu cơ và vô cơ.

Mã: UPWS-4000 Danh mục: