Các phụ kiện, lõi lọc, vật liệu lọc chính hãng, đảm bảo chất lượng, tuổi thọ. Các sản phẩm được thay thế định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Hạt lọc Filox-R Alamo

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Hạt lọc than hoạt tính Jacobi

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Hạt lọc trao đổi ion Alamo

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 10″

99.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 20″

199.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 30″

249.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 40″

299.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc in-line AICRO Watts

549.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc khoáng đá tự nhiên Aluminite in-line

220.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc tạo khoáng 2in1 in-line

220.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc tạo khoáng 3in1 in-line

220.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc than hoạt tính khối đặc 5 micron 10″ Watts

499.000,0