Máy lọc nước chạy thận online 180 lít/giờ

Máy lọc nước chạy thận online 180 lít/giờ tinh chế nước tinh khiết đạt chuẩn AAMI sử dụng cho 3 máy lọc máu, chạy thận tại bệnh viện.