Hệ thống nước chạy thận nhân tạo AAMI 4000 lít/giờ

Hệ thống nước chạy thận nhân tạo AAMI 4000 lít/giờ tinh chế nước siêu tinh khiết, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.