Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1400 lít/giờ

Hệ thống lọc nước chạy thận nhân tạo 1400 lít/giờ tinh chế nước siêu tinh khiết, đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn cho máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.