Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận công suất 700 lít/giờ

Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận công suất 700 lít/giờ ứng dụng công nghệ lọc màng thẩm thấu ngược hiện đại kết hợp khử Ion tinh chế nước đạt tiêu chuẩn AAMI và giảm thiểu ô nhiễm Endotoxin trong nước chạy thận nhân tạo.