Hệ thống nước RO chạy thận công suất 350 lít/giờ

Hệ thống nước RO chạy thận công suất 350 lít/giờ có độ tinh khiết cao, hoạt động tự động cung cấp nước đạt tiêu chuẩn AAMI an toàn cho hệ thống máy chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện.