Lõi lọc tạo khoáng 2in1 in-line

250.000,0 220.000,0

Lõi lọc sử dụng sau màng lọc RO để bổ sung khoáng chất tự nhiên.