Lõi lọc khoáng đá tự nhiên Aluminite in-line

220.000,0

Lõi lọc sử dụng sau màng lọc RO để bổ sung khoáng chất tự nhiên.