Hạt lọc Filox-R Alamo

9.000.000,0

Hạt lọc Filox-R chuyên xử lí sắt, mangan, H2S trong nguồn nước. Thường được sử dụng trong các hệ thống Backwashing.