Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước chạy thận nhân tạo

Máy lọc nước chạy thận nhân tạo, y tế, dược phẩm

Hệ thống nước RO chạy thận công suất 350 lít/giờ

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 10″

99.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 20″

199.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 30″

249.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc bông nén PP 40″

299.000,0

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc in-line AICRO Watts

549.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc khoáng đá tự nhiên Aluminite in-line

250.000,0 220.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc tạo khoáng 2in1 in-line

250.000,0 220.000,0
Giảm giá!

Vật liệu, hạt lọc, lõi lọc nước

Lõi lọc tạo khoáng 3in1 in-line

250.000,0 220.000,0