Máy lọc nước lợ thành nước ngọt công suất 1200 lít/giờ

Hiện nay ở Việt Nam rất nhiều vùng xảy ra tình trạng nước nhiễm mặn, nước bị xâm nhập mặn gây ra tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất. Đối với việc sản xuất nông nghiệp thì việc lọc nước lợ, khử mặn thì còn gặp rất nhiều khó khăn do việc đầu tư hệ thống máy móc đòi hỏi một nguồn lực tài chính lớn, nhưng với một số ngành công nghiệp và việc sử dụng nước sinh hoạt hằng ngày thì đã có thể áp dụng máy lọc nước lợ để đảm bảo lượng nước ngọt nhất định.