Thiết bị máy lọc nước siêu sạch cho máy sinh hóa

Thiết bị máy lọc nước siêu sạch cho máy sinh hóa giúp việc xét nghiệm trong các bệnh viện, phòng thí nghiệm đạt độ chính xác cao.

Mã: LWPS-EC5-150 Danh mục: