Hệ thống nước chạy thận nhân tạo

Hệ thống nước chạy thận nhân tạo Kapano cung cấp nguồn nước siêu tinh khiết phục vụ cho việc lọc máu, chạy thận nhân tạo. Việc sử dụng máy lọc sẽ đảm bảo tốt chất lượng cho máy chạy thận cũng như sức khỏe của người bệnh.